Προστασία και παραγωγή

Η φάρμα Mavronero σκοπεύει να λειτουργήσει ως κέντρο γνώσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση (integrated farming) και βιώσιμη γεωργία στην Κύπρο.